Nabór projektów: Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO)
„Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) zaprasza we współpracy z Federalnym Instytutem Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) oraz Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zainteresowane miasta i gminy, powiaty, euroregiony, regiony planistyczne oraz inne podmioty samorządowe do udziału w Modelowym przedsięwzięciu ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“.

Poszukiwane jest do maksymalnie pięciu modelowych przedsięwzięć w polsko-niemieckim obszarze powiązań, w których tworzone są modelowo transgraniczne struktury i procesy zintegrowanego planowania, zawierające elementy rozwiązań w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań występujących w jednym lub kilku z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 (WKP 2030).

Witamy na Polsko-Niemieckim Portalu Gospodarki Przestrzennej!

Szanowni Państwo, drodzy odwiedzający Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej!

Ten portal sieciowy obsługiwany jest przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie: Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej).

Operatorem Portalu jest Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Niemiec (BMI), we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej (MFiPR; zob. Stopka redakcyjna).

W portalu internetowym, można dowiedzieć się więcej o pracy Polsko-Niemieckiej Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej. Poza tym można tutaj zapoznać się z różnymi działaniami współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Przy okazji zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w bieżącą działalność (zob. Aktualności i Terminy).

Ruszamy ... wspólnie w przyszłość!

Dziękujemy za zainteresowanie i cieszymy się na Państwa współudział. Życzymy przyjemnego spędzenia czasu na naszych stronach. W razie potrzeby zgłębienia tematu zapraszamy do kontaktu.

Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej