Nowość w Portalu Gospodarki Przestrzennej:
Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza

W ramach współpracy w projekcie INTERREG A „Smart Integration” członkowie Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Dolny Śląsk i Saksonia opracowali pierwszy dwustronny dokument strategiczny, który konkretyzuje „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizję 2030” (WKP 2030) na poziomie regionalnym: Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza.

Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (SMI) było odpowiedzialne za realizację projektu, w ścisłej współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (IRT), który wniósł również wkład własny w postaci Analizy Społeczno-Gospodarczej Dolnośląsko-Saksońskiego Obszaru Pogranicza.

Witamy na Polsko-Niemieckim Portalu Gospodarki Przestrzennej!

Szanowni Państwo, drodzy odwiedzający Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej!

Ten portal sieciowy obsługiwany jest przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie: Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej).

Operatorem Portalu jest Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Niemiec (BMI), we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej (MFiPR; zob. Stopka redakcyjna).

W portalu internetowym, można dowiedzieć się więcej o pracy Polsko-Niemieckiej Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej. Poza tym można tutaj zapoznać się z różnymi działaniami współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Przy okazji zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w bieżącą działalność (zob. Aktualności i Terminy).

Ruszamy ... wspólnie w przyszłość!

Dziękujemy za zainteresowanie i cieszymy się na Państwa współudział. Życzymy przyjemnego spędzenia czasu na naszych stronach. W razie potrzeby zgłębienia tematu zapraszamy do kontaktu.

Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej