Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego
(Raumbewirtschaftungsplan der Wojewodschaft Lubuskie):