Print Friendly, PDF & Email

Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo / Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow

Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo / Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow

Konkurs/Wettbewerb 3, Projekt 09

Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo
Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Casekow-Penkun-Oder durch die Gemeinden Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbitzow

Zgłaszający/Einreicher: Amt Löcknitz-Penkun

Streszczenie projektu/Projektsteckbrief 3-09

Address: