Print Friendly, PDF & Email

Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą / Aufbau der touristischen Fußgänger- und Fahrradroute im Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland zusammen mit verbundener Infrastruktur

Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą / Aufbau der touristischen Fußgänger- und Fahrradroute im Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland zusammen mit verbundener Infrastruktur

Konkurs/Wettbewerb 3, Projekt 10

Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Aufbau der touristischen Fußgänger- und Fahrradroute im Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland zusammen mit verbundener Infrastruktur

Zgłaszający/Einreicher: Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Streszczenie projektu/Projektsteckbrief 3-10

Address: