Deutsch-Polnisches Raumordnungsportal
Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej

Print Friendly, PDF & Email

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania / Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss – der Schlüssel zur Kommunikation in der Euroregion Pomerania

Konkurs/Wettbewerb 3, Projekt 17

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania
Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss – der Schlüssel zur Kommunikation in der Euroregion Pomerania

Zgłaszający/Einreicher: Urząd Miasta Szczecin, Referat ds. Obsługi Organizacyjnej i Współpracy Międzynarodowej

Strona internetowa projektu/Projektwebsite: https://www.polnisch-liegt-nahe.de/

Streszczenie projektu/Projektsteckbrief 3-17

Address: