Print Friendly, PDF & Email

Język łączy – niwelowanie barier językowych, jako klucz do zacieśniania współpracy w Euroregionie Pomerania / Sprache verbindet – Abbau sprachlicher Barrieren als Schlüssel für eine engere Zusammenarbeit in der Euroregion Pomerania

Język łączy – niwelowanie barier językowych, jako klucz do zacieśniania współpracy w Euroregionie Pomerania / Sprache verbindet – Abbau sprachlicher Barrieren als Schlüssel für eine engere Zusammenarbeit in der Euroregion Pomerania

Konkurs/Wettbewerb 3, Projekt 18

Język łączy – niwelowanie barier językowych, jako klucz do zacieśniania współpracy w Euroregionie Pomerania
Sprache verbindet – Abbau sprachlicher Barrieren als Schlüssel für eine engere Zusammenarbeit in der Euroregion Pomerania

Zgłaszający/Einreicher: Universitäts- und Hansestadt Greifswald, 0.1.0 Büro des Oberbürgermeisters

Streszczenie projektu/Projektsteckbrief 3-18

Address: