Print Friendly, PDF & Email

Aktywna edukacja ekologiczna z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z Lubniewic i Schöneiche / Aktive Umweltbildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus Lubniewice und Schöneiche

Aktywna edukacja ekologiczna z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z Lubniewic i Schöneiche / Aktive Umweltbildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus Lubniewice und Schöneiche

Konkurs/Wettbewerb 3, Projekt 24

Aktywna edukacja ekologiczna z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z Lubniewic i Schöneiche
Aktive Umweltbildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus Lubniewice und Schöneiche

Zgłaszający/Einreicher: Naturschutzaktiv Schöneiche e.V.

Streszczenie projektu/Projektsteckbrief 3-24

Address: