Deutsch-Polnisches Raumordnungsportal
Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej

Print Friendly, PDF & Email

NATURA 2000 im Unteren Odertal / w Dolinie Dolnej Odry

Wettbewerb 1 / Projekt 13

Harmonisierung und Optimierung des Managements von NATURA 2000 Gebieten im grenzüberschreitenden Naturraum Unteres Odertal
Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry

Einreicher: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Projektsteckbrief 1-13

Address: