Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR) urządzał „Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“.

Aby wcielić Koncepcję w życie, w ramach konkursu zostanły wybrane i nagrodzone polsko-niemieckie projekty w szczególny sposób przyczyniające się do skonkretyzowania i realizacji wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszaru położonego po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Konkurs został zainaugurowany w ramach polsko-niemieckiej konferencji poświęconej „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030“ w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie. Termin zgłaszania projektów zakończył się 4 grudnia 2018 r. W tym okresie do biura konkursowego zgłoszonych zostało 35 projektów.

Laureaci wybrani zostali w ramach posiedzenia komitetu konkursowego na początku lutego 2019 r. we Frankfurcie nad Odrą.

Wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie.

Arkusz projektu do składania projektów konkursowych, ogłoszenie konkursu, listę 35 zgłoszonych projektów jak i informacje na temat wyników konkursu znajdą Państwo w rubryce „Konkurs na projekty flagowe”.

Witamy na Polsko-Niemieckim Portalu Gospodarki Przestrzennej!

Szanowni Państwo, drodzy odwiedzający Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej!

Ten portal sieciowy obsługiwany jest przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie: Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej).

Operatorem Portalu jest Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Niemiec (BMI), we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR; zob. Stopka redakcyjna).

W portalu internetowym, można dowiedzieć się więcej o pracy Polsko-Niemieckiej Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej. Poza tym można tutaj zapoznać się z różnymi działaniami współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Przy okazji zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w bieżącą działalność (zob. Aktualności).

Przede wszystkim tu można znaleźć aktualne informacje na temat:

Ruszamy ... wspólnie w przyszłość!

Dziękujemy za zainteresowanie i cieszymy się na Państwa współudział. Życzymy przyjemnego spędzenia czasu na naszych stronach. W razie potrzeby zgłębienia tematu zapraszamy do kontaktu.

Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej