Wybrano pięć regionów modelowych w ramach modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) zaprosiły we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej zainteresowane miasta i gminy oraz okręgi, euroregiony, regiony planistyczne i inne podmioty miejskie do udziału w modelowym projekcie ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”.

Spośród dwunastu zgłoszonych propozycji projektów wybrano pięć regionów w polsko-niemieckim obszarze powiązań, w których opracowywane są modelowe struktury transgraniczne i procesy zintegrowanego planowania, oferujące rozwiązania w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań występujących w jednym lub kilku z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030.

Są to:

  • „Trzy kraje – jedna przyszłość – powiązania na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim”.
  • „Elementy kluczowe transgranicznego rozwoju miast w Europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice”
  • „ITF DE-PL – atrakcyjna oferta zintegrowanego transgranicznego taktowanego transportu publicznego”
  • „Dwa kraje. Dwa miasta. Jedna przyszłość.”
  • „Masterplan Grenzlinie – Koncepcja ramowa – Linia graniczna“

Witamy na Polsko-Niemieckim Portalu Gospodarki Przestrzennej!

Szanowni Państwo, drodzy odwiedzający Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej!

Ten portal sieciowy obsługiwany jest przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie: Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej).

Operatorem Portalu jest Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Niemiec (BMI), we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej (MFiPR; zob. Stopka redakcyjna).

W portalu internetowym, można dowiedzieć się więcej o pracy Polsko-Niemieckiej Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej. Poza tym można tutaj zapoznać się z różnymi działaniami współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Przy okazji zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w bieżącą działalność (zob. Aktualności i Terminy).

Ruszamy ... wspólnie w przyszłość!

Dziękujemy za zainteresowanie i cieszymy się na Państwa współudział. Życzymy przyjemnego spędzenia czasu na naszych stronach. W razie potrzeby zgłębienia tematu zapraszamy do kontaktu.

Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej