Konferencja online
„Transgraniczne połączenia kolejowe:
wspieranie spójności między regionami i ich obywatelami”

Dwudniowa konferencja z okazji Europejskiego Roku Kolei 2021 jest organizowana wspólnie przez MOT i EUWT Eurodistrikt PAMINA, przy wsparciu Europejskiego Komitetu Regionów.
Konferencja będzie prowadzona w języku francuskim, angielskim i niemieckim.

Pierwszy dzień będzie poświęcony wpływowi kryzysu Covid-19 na transgraniczny transport kolejowy.
Drugiego dnia dwa panele będą poświęcone tzw. Missing Links, czyli brakującym połączeniom kolejowym w Europie.

Więcej informacji:
http://www.espaces-transfrontaliers.org/en/conference-eyr-06-2021-en/
Zgłoszenie udziału:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CB-rail

Strona internetowa inicjatywy Komisji Europejskiej „Europejski Rok Kolei”:
The European Year of Rail 2021 has come to an end…