Okragły stół ESPON na temat „Regiony a zmiany strukturalne w swietle sprawiedliwej transformacji i strategii dekarbonizacji

Regiony przechodzące transformację w kierunku postwęglowej Europy stoją w obliczu bezprecedensowych zmian strukturalnych, które zostały spotęgowane szkodami spowodowanymi pandemią COVID-19 i spadkiem liczby ludności.
Zaplanowane warsztaty będą w szczególności dotyczyć polskich regionów górniczych i porównania z innymi regionami przechodzącymi transformację w Europie a ponadto będą się koncentrować na planach sprawiedliwej transformacji, które są wspólnym mianownikiem dla różnych polityk i doświadczeń.

Wydarzenie odbędzie się
w piątek, 11 czerwca 2021 r.,
w godz. od 09:20 do 13:00.

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Szczegóły:

INFORMACJA PRZED SPOTKANIEM

Rejestracja:

https://site.evenium.net/roundtable11-06/registration