Forum „Transgraniczny, wspólny rozwój miejski i regionalny na polsko-niemieckim obszarze powiązań – wizje i projekty do roku 2030“

Miasta Frankfurt nad Odrą i Słubice zapraszają w ramach projektu MORO „Elementy kluczowe transgranicznego rozwoju miast w Europejskim Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice“ na forum. Chciałyby na nim wraz z innymi gminami polsko-niemieckiego pogranicza przedstawić swoje pomysły na rzecz zintegrowanego, wspólnego, transgranicznego rozwoju miejskiego i regionalnego na kolejne 10 lat a także przedyskutować je wraz z ekspertami z całego polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, stojącymi przed podobnymi wyzwaniami w swoich dziedzinach.

Dyskusję poprzedzą prezentacje projektów z miast, które zostały wybrane w ramach modelowego projektu ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań”, tj. Kostrzyna nad Odrą & Seelow, Heringsdorfu & Świnoujścia, powiatów Görlitz & Zgorzelec oraz Dwumiasta Frankfurt nad Odrą & Słubice. Forum uwzględni również wyniki konferencji online w ramach MORO, która odbyła się 27 maja 2021 r.

Forum odbędzie się 
we wtorek, dn. 15 czerwca 2021 r.,
w godz. od 9:00 do 15:30
we Frankfurcie nad Odrą, Kleistforum, Platz der Einheit 1, sala konferencyjna 2

Informacje:

Zaproszenie i Program

Rejestracja:

do dnia 09.06.2021 r. na adres Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji: mail@frankfurt-slubice.eu
lub telefonicznie +49 (335) 606985-0