Termin składania wniosków w ramach konkursu pomysłów w nowych krajach związkowych na projekty łączące ludzi pt. „MACHEN!2021”

Przypominamy, że do 15 maja 2021 r. aktywne grupy mieszkańców wsi, jak również małych i średnich miast w nowych krajach związkowych o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50.000 mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach konkursu pomysłów pt. „MACHEN!2021“.

„MACHEN!” to konkurs organizowany już po raz trzeci przez Pełnomocnika Rządu Federalnego dla Nowych Krajów Związkowych. Ma on na celu uwidocznienie, uhonorowanie i wsparcie różnorodnego zaangażowania społeczności lokalnej w nowych krajach związkowych.

50 najlepszych prac konkursowych otrzyma 19 lipca 2021 r. w Berlinie nagrody pieniężne w wysokości od 5.000 do 15.000 euro.

Spośród nich nagrodzonych zostanie również dziesięciu uczestników w kategorii konkursowej nr 3: „Partnerstwa transgraniczne – współpraca łączy”: idea działań wspiera wymianę społeczno-kulturalną poprzez granice państw.

Ponieważ konkurs skierowany jest do wnioskodawców z nowych krajów związkowych, wszystkie informacje dotyczące konkursu, takie jak warunki udziału, formularz zgłoszeniowy, pytania i odpowiedzi oraz dane kontaktowe, jak również informacje o zeszłorocznym konkursie, można znaleźć w Internecie jedynie w języku niemieckim na stronie www.machen-2021.de.