Konferencja online w ramach MORO „Zintegrowane planowanie”

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) zapraszają we współpracy z Komitetem ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej do udziału w konferencji online poświęconej prezentacji Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“.

Konferencja odbędzie się
w czwartek, 27 maja 2021 r.
w godz. od 09:45 do 14:00
.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.

Informacje i rejestracja na konferencję – tutaj w portalu gospodarki przestrzennej: