Wirtualna konferencja |
Putting the Territorial Agenda 2030 into practice –
Die Territoriale Agenda 2030 in die Praxis bringen
(Wdrażanie Agendy Terytorialnej 2030 w praktyce)

W dniu 6 maja 2021 r. w godz. 10-15 odbędzie się konferencja online „Wdrażanie Agendy Terytorialnej 2030 w praktyce – lokalne i regionalne działania pilotażowe w celu wzmocnienia rozwoju przestrzennego w Europie”.

Konferencja ta oznacza rozpoczęcie trzyletniej fazy realizacji działania pilotażowego „Perspektywy na przyszłość dla regionów słabych strukturalnie: Wzmocnienie realizacji strategii planowania przestrzennego”, który jest realizowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI).

Wydarzenie odbędzie się online w języku niemieckim i angielskim. Rejestracja jest możliwa do dn. 3 maja 2021 r. pod adresem https://eveeno.com/ta2030. Oprócz formularza zgłoszeniowego online można tam znaleźć dalsze informacje na temat wydarzenia, w tym program konferencji w języku angielskim i niemieckim.