Szanowni Państwo,

aktualne informacje na temat sytuacji ekologicznej Odry można uzyskać u właściwych ministerstw i urzędów.

Są to między innymi:

Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie:
Aktualne informacje dotyczące pojawienia się śniętych ryb w Odrze (11.08.2022)

Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
Komunikat dotyczący pojawienia się śniętych ryb w Odrze – bieżące informacje (strona na bieżąco aktualizowana)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ):
Konferencja prasowa z udziałem z-cy GIOŚ Magdy Gosk (17.08.2022, także zawiera prezentację w formacie PDF)
Badania próbek – stan Odry się poprawia – Komunikat GIOŚ (17.08.2022, na tej stronie można pobrać plik ZIP z dokumentami PDF zawierającymi wartości pomiarowe Odry od 28 lipca do 16 sierpnia 2022 r.)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska:
Minister Anna Moskwa: W żadnej z do tej pory zbadanych przez GIOŚ próbek wody z Odry nie wykryto substancji toksycznych (16.08.2022)

Podsumowanie prac Zespołu do spraw sytuacji powstałej na rzece Odrze (29.09.2022)

Portal Niemiec „deutschland.de“:
Przeprowadzenie wspólnej ekspertyzy: Wymieranie ryb w Odrze – federalna minister środowiska Lemke i minister klimatu i środowiska Moskwa powołują polsko-niemiecką grupę ekspertów (16.08.2022)

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Instytut Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego im. Leibniza:
Katastrofa ekologiczna na Odrze: naukowcy z IGB tropią potencjalnie toksyczne glony (17.08.2020)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)
(Federalne Ministerstwo ds. Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Ochrony Konsumentów):
Deutsch-Polnisches Treffen zum Fischsterben in der Oder (15.08.2022)

Oder-Fischsterben: Eingeleitetes Salz führte zur Massenvermehrung giftiger Alge (30.09.2022)

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Brandenburg (MLUK)
(Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii):
Fischsterben an der Oder (strona na bieżąco aktualizowana)
(Alternatywa: Wersja archiwalna strony z dn. 17.08.2022 r. zawierająca linki zewnętrzne)

Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU)
(Krajowy Urząd Ochrony Środowiska Brandenburgii):
Messstation Frankfurt an der Oder (strona na bieżąco aktualizowana)

Zob. także:

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOO)