Trzy polsko-niemieckie Euroregiony w dorzeczu Odry wystosowały otwarty apel do rządów narodowych Polski, Niemiec i Czech.

Opowiadają się w nim za wprowadzeniem działań oraz za trójstronną współpracą wszystkich właściwych organów krajowych, ponieważ wszystkie trzy Euroregiony łączy wspólny interes: „Aby uniknąć dalszych szkód środowiskowych należy jak najszybciej uporać się z rewitalizacją rzeki Odry.”

Kompletny apel można pobrać tutaj.

Współsygnatariuszami apelu są:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania / Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. /
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” / Mittlere Oder e.V.
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” / Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V.


Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden