Dietmar Nietan, poseł SPD do Bundestagu i przewodniczący Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, jest nowym koordynatorem rządu federalnego Niemiec ds. niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej. Jego zadaniem jest przyczynianie się do dalszego zbliżenia obu społeczeństw oraz realizacja wspólnych polsko-niemieckich projektów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec pisał 9 marca 2022 r.:

„Niemcy i Polskę łączy bliskie sąsiedztwo, które opiera się nie tylko na ich wspólnym członkostwie w NATO (od 1998 roku) i Unii Europejskiej (od 2004 roku). Historyczne powiązania, ożywiona wymiana gospodarcza, transgraniczna działalność społeczeństwa obywatelskiego, spotkania młodzieży, liczne partnerstwa gmin i regionów oraz ścisła sieć współpracy w regionie przygranicznym tworzą stabilne podstawy naszych stosunków.

W celu dalszego pogłębiania dobrosąsiedzkich i społecznych stosunków między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską w 2004 roku utworzono biuro „Koordynatora Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej”. Wcześniej funkcję tę pełnili: prof. Gesine Schwan (2004-2009), była minister stanu Cornelia Pieper (2009-2013) oraz premier Brandenburgii Dietmar Woidke (2014-2022).

Z okazji mianowania przez Rząd Federalny Dietmar Nietan oświadczył 9 marca 2022 r:

'Bardzo się cieszę z nowego zadania, ponieważ stosunki z Polską są dla Niemiec bardzo szczególne. Oprócz partnerstwa w ramach UE i NATO charakteryzuje się ono więzami dwustronnymi na wielu poziomach: Dojeżdżający do pracy na granicy i polsko-niemieckie dwumiasta; Polacy mieszkający i pracujący w całych Niemczech czy firmy, które w najściślejszy sposób splotły nasze obszary gospodarcze.

W obliczu rosyjskiej agresji Niemcy i Polacy są dziś bardziej niż kiedykolwiek wezwani do partnerskiej współpracy, aby uczynić Europę silną i bronić naszych wspólnych wartości. […]'”

Dodatkowe informacje (w języku niemieckim)

Życiorys Dietera Nietana (w języku niemieckim)