Na blogu grupy roboczej profesora dra Tobiasa Chilli z Instytutu Geografii Uniwersytetu w Erlangen „Stosowany i europejski rozwój regionalny”, dokumentacja Akademii Regionów Granicznych|Border Region Academy z dni 20/21 kwietnia 2023 r. w Berlinie oraz Atlas Regionów Granicznych, który został stworzony specjalnie na to wydarzenie, są już dostępne do pobrania w formacie PDF.

Streszczenie dokumentacji stwierdza:

„Niniejsza dokumentacja podsumowuje ważne impulsy z ’Akademii Regionów Granicznych’, która odbyła się w dniach 20/21 kwietnia 2023 r. w Berlinie. Wydarzenie to zgromadziło około 130 uczestników z regionów granicznych Niemiec i krajów sąsiadujących, którzy wymienili się doświadczeniami z ekspertami z różnych obszarów i szczebli polityki. Akademia Regionów Granicznych została zainicjowana przez projekt badawczy: Projekt CoBo „Cohesion in Border Regions” [Spójność w regionach granicznych] jest realizowany przez Uniwersytet w Erlangen-Norymberdze i Uniwersytet w St. Gallen (od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r.)”.

Federalne ministerstwo BMWSB i federalny instytut BBSR są partnerami współpracującymi w ramach projektu CoBo.

Informacje o projekcie CoBo w języku angielskim.

Informacje w języku niemieckim:

Blog grupy roboczej

Artykuł „Akademia Regionów Granicznych ’23 – Regiony graniczne Niemiec z krajami sąsiadującymi” na blogu

Dokumentacja Akademii Regionów Granicznych

Atlas Regionów Granicznych