Dokumentacja z konferencji inauguracyjnej Modelowego przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“ jest już dostępna na stronie wydarzenia w Portalu Gospodarki Przestrzennej:

Konferencja inaugurująca MORO „Zintegrowane planowanie”