Zlecona przez Powiat Görlitz/Wokrjes Zhorjelc „Ekspertyza naukowa dotycząca możliwej, prawnie wiążącej struktury pracy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa” z Instytutu Nauk Komunalnych Uniwersytetu w Poczdamie (KWI) jest już dostępna.

Dokument przedstawia cztery scenariusze przekształcenia Euroregionu Nysa w Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) i formułuje zalecenia dotyczące działań dla dalszego procesu.

Ekspertyzę można pobrać jako plik PDF w języku polskim i niemieckim tutaj w Portalu Gospodarki Przestrzennej na stronie projektu MORO „Trzy kraje – jedna przyszłość – współpraca w polsko-niemiecko-czeskim obszarze powiązań“ w zakładce „Dokumenty“.