Przewodniczący Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec, dr Reiner Haseloff, Przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej, Gérard Larcher, oraz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Tomasz Grodzki, zapraszają z okazji 30 lat istnienia Trójkąta Weimarskiego w dniu 18 lutego 2021 r. od godz. 10.00 w Internecie na Forum Dialogu „Praworządność pod presją?“
Wydarzenie rozpocznie się przed południem od wymiany poglądów między trzema Przewodniczącymi. Po południu głos zabiorą członkowie drugich izb parlamentarnych oraz eksperci z Francji i Polski.

Rejestracja
Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na języki niemiecki, polski i francuski.
Rejestracja jest wymagana do 15 lutego 2021 r.
Link dostępu zostanie wysłany e-mailem na dzień przed wydarzeniem.
Do rejestracji:

Materiały do pobrania
Program (stan na dzień: 04.02.2021 r.)