Niezwykłym zjawiskiem polsko-niemieckiego obszaru powiązań są dwumiasta. Są to miasta, które historycznie tworzyły urbanistyczną całość, jednak po 1945 roku oddzielnie się rozwinęły po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Od czasu fundamentalnych zmian pod koniec lat 80 XX wieku, te miasta starają się pod każdym możliwym względem, żeby razem pokonały wyzwania oraz wspólnie wykorzystały szans.
Słubice – Frankfurt nad Odrą
Logo Frankfurt (Oder)-Słubice

Miasta Słubice i Frankfurt nad Odrą współpracują we wszystkich istotnych dziedzinach, m.in. w urbanistyce, turystyce oraz edukacji.

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, laureat „Konkursu na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej”, realizuje wspólne przedsięwzięcia,
www.frankfurt-slubice.eu.

Miasto Frankfurt nad Odrą
www.frankfurt-oder.de
Frankfurt nad Odrą, herb

Miasto Słubice
www.slubice.pl

Słubice, herb
Gubin – Guben

Gubin i Guben od 1998 r. współpracują pod tytułem „Euromiasto Gubin-Guben”,
www.gubin-guben.eu.

Wspólna oczyszczalnia ścieków Gubin-Guben została oddana do użytku również w 1998 roku.

Dalszym wspólnym przedsięwzięciem obu miast jest m.in. „Zielona Ścieżka Gubin-Guben”.

Miasto Guben
www.guben.de
Guben, herb
Miasto Gubin
www.gubin.pl
Gubin, herb
Zgorzelec – Görlitz

Zgorzelec i Görlitz prezentują się wspólnie jako „Europa-Miasto Zgorzelec/Görlitz”.

Do projektów współpracy obu miast należy m.in. wspólny rozwój gospodarczy Zgorzelec/Görlitz.

Z Görlitz pochodził także zwycięski projekt „Konkursu na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej” pod tytułem „Obywatele dla wolności” (informacje o projekcie).

Miasto Görlitz
www.goerlitz.de

Görlitz, herb

Miasto Zgorzelec
www.zgorzelec.eu

Zgorzelec, herb
Świnoujście – Ostseebad Heringsdorf
Miasto Świnoujście wraz z gminą Ostseebad Heringsdorf wprawdzie nie stworzą dwumiasta w dosłownym znaczeniu tego pojęcia.
Są jednak bezpośrednimi sąsiadami na wyspie Uznam i ściśle współpracują w wielu dziedzinach.

Współpraca ta wyraża się m.in. w stworzeniu transgranicznej promenady pomiędzy kąpieliskiem morskim i miastem portowym,
www.europapromenade.com.

Gmina Ostseebad Heringsdorf
www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de

Heringsdorf, herb