Logo EGTC / GECT (EVTZ / EUWT) - European Union, Committee of the Regions

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)

Na polsko-niemieckim obszarze powiązań żadne EUWT jeszcze nie powstało. Różne aktorzy w regionie jednak biorą pod uwagę takie rozwiązanie jako możliwą formę współpracy.

Patrz:

Rejestr europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT)

oraz EGTC Platform (Platforma EUWT).

Logo BBSR

Ministerstwo BMVI opublikowało wytyczne na temat EUWT we współpracy transgranicznej, na podstawie analizy sytuacji na pograniczu polsko-niemieckim:

Poza tym Instytut BBSR sporządził wytyczne na temat EUWT we współpracy transnarodowej które można pobrać z następujących stron:

Logo Centrum Kompetencyjnego EUWT, Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Na polsko-niemieckim obszarze powiązań na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą działa Centrum Kompetencji EUWT:

www.euwt.eu