Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Powiązania miasta Szczecin z jego otoczeniem stale wzrastają i nie kończą się na granicy polsko-niemieckiej. Po stronie polskiej w 2005 r. powstało zatem Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej. Od 2009 roku działa pod nazwą Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM).

Dla obszaru, którego gminy są zorganizowane w SSOM, „Priorytety rozwoju polskiej części przygranicznego regionu metropolitalnego Szczecin” zostały przedstawione już w 2011 roku. W 2012 r. kierownictwa departamentów krajów związkowych Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Zachodniego odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną oraz Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (RBGP WZ) podpisały list intencyjny w sprawie sporządzenia wspólnej koncepcji rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (TRMS). Współpraca z Polską, szczególnie w ramach Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, jest od wielu lat strategicznym celem planowania rozwoju kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Zachodniego (por. Krajowy Program Rozwoju Przestrzennego Meklemburgii-Pomorza Przedniego (LEP M-V) 2016, w szczególności rozdział 3.4).

W 2015 roku została opublikowana Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina jako raport z pierwszego etapu prac w latach 2013-2015. Stanowi ona pierwszą wspólną wizję rozwoju tego transgranicznego obszaru. Po stronie niemieckiej obszar ten obejmuje regiony planistyczne: Pojezierze Meklemburskie (Mecklenburgische Seenplatte), Pomorze Przednie (Vorpommern) i Marchia Wkrzańska-Barnim (Uckermark-Barnim). Oprócz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, miasta Szczecin i SSOM, partnerami współpracy są m.in. Wspólny Departament Planowania Krajowego Berlin-Brandenburgia (Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, skrót: GL B-B), kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern) oraz Euroregion Pomerania.

Na obecnym etapie współpracy prowadzone są prace nad takimi tematami, jak m.in. monitorowanie rozwoju przestrzennego w transgranicznym regionie metropolitalnym. Kamieniem milowym w tworzeniu struktur współpracy transgranicznej w ramach TRMS było otwarcie wspólnego biura krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina w Anklam w grudniu 2019 roku.

Dokumenty

W portalu internetowym RBGP WZ następujące dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju Szczecińskiego Transgranicznego Regionu Metropolitalnego są dostępne na stronie pt. „Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina” oraz w zakładce „Publikacje”:

Pod tytułem „Koncepcja rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina – część polska” SSOM na swojej stronie internetowej w dziale „Projekty” również informuje o przygotowaniu dokumentu dla polskiej części regionu metropolitalnego oraz udostępnia dokumenty z procesu roboczego do pobrania.

Na stronie GL B-B nt. Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oprócz z koncepcją rozwoju z roku 2015 (po polsku i niemiecku) można zapoznać się z listem intencyjnym z roku 2012 w sprawie sporządzenia tej koncepcji  (po polsku / po niemiecku) oraz ze wspólnym komunikatem dotyczącym stan prac nad koncepcją z roku 2013 (po polsku i niemiecku).

Polsko-Niemiecki Portal Gospodarki Przestrzennej dokumentuje dwa nagrodzone projekty konkursu MORO na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej, które dotyczą rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina: