Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina (TRMS) została opracowana. Można ją pobrać w wersji dwujęzycznej (polsko-niemieckiej) ze stron internetowych Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego Berlin-Brandenburgia.

Więcej informacji na stronie www Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.