W ramach kolokwium badawczego Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w dniu

13 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 11:15

odbędzie się kolejne wydarzenie.

Jego temat brzmi:

Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach. Perspektywy i wyzwania współpracy na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

Wiosną 2021 r. w Kulicach powstał Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego (MOBI). Zastąpił on centrum konferencyjne w dawnej rezydencji Bismarcka, które istniało tam w różnych konstelacjach od 1995 roku. Wykład rzuci światło na genezę i rozwój Centrum oraz przedstawi plany i projekty na najbliższe lata.

Moderacja:
Dr Frank Grelka, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Kolokwium odbędzie się w trybie zdalnym:
https://europa-uni-de.zoom.us/j/87241995566?pwd=R2JGVjNRUVBDRFFvdjRKdzUyNkNrdz09

Przegląd wydarzeń w ramach kolokwium badawczego Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce w semestrze zimowym 2021/22 (w języku niemieckim):

Zob. także: https://www.pol-int.org/pl/