Tytuł

Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MM/R)
(Regionalny Program Rozwoju Przestrzennego Środkowa Meklemburgia/Rostock)

Dane podstawowe

Wydawca

  • Związek Planistyczny regionu Rostocku

Rok publikacji

  • 2011

Okres ważności

  • 10 lat

Procedura

Aktualny stan planowania

  • Rozwój Regiopolregionu Rostock, zarządzanie i sterowanie presją planistyczną na obszarze miasta i otoczenia pod względem budowy mieszkań dla rosnącej liczby mieszkańców, zabezpieczenie powierzchni na rozwój działalności gospodarczej, przemysłu oraz portów morskich to – obok innych tematów – najważniejsze priorytety planowania przestrzennego w regionie. Do innych zadań należy aktualizacja Regionalnego Programu Rozwoju Przestrzennego. Obecnie opracowywane lub przygotowywane są dwie procedury aktualizacji – procedura toczy się w odniesieniu do rozdziału poświęconego energetyce łącznie z energetyką wiatrową, jest zaś w przygotowaniu w odniesieniu do rozdziału poświęconego wymogom dotyczącym lokalizacji i zabezpieczenia lokalizacji do rozwoju gospodarczego.

Dalsza procedura

  • Informacje o stanie aktualnym są przekazywane regularnie podczas publicznych posiedzeń Zgromadzenia Związku oraz na stronie internetowej związku planistycznego.

Krótki opis

Treść

Region Rostocku leży w centrum obszaru wyznaczonego przez metropolie: Hamburg, Kopenhaga-Malmö, Berlin i Szczecin, a zarazem zajmuje strategicznie ważną pozycje w dynamicznie rozwijającym się basenie Morza Bałtyckiego. Region składa się z tego hanzeatyckiego i uniwersyteckiego miasta oraz z powiatu Rostock. Jako gospodarcze i kulturalne centrum landu Rostock jest sercem Regiopolregion Rostock. W jego aglomeracji mieszka ok. 500.000 ludzi. Region jest połączony z siecią TEN-T, dysponując dobrą infrastrukturą transportową i łącząc Meklemburgię-Pomorze Przednie z Europą. Największy niemiecki port dalekomorski i uniwersalny nad Bałtykiem, port statków wycieczkowych morskich, lotnisko krajowe Rostock-Laage oraz węzeł autostrad A19/A20 zapewniają dostępność z kraju i z zagranicy. RREP MM/R tworzy podstawy planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, kulturalnej i ekologicznej. Celem jest pokazanie i wykorzystanie mocnych stron i szans (korzystne położenie, siła gospodarcza, wyposażenie w infrastrukturę, ośrodek innowacji i badań naukowych) oraz sprostanie wyzwaniom (przemiany demograficzne).

Dokumenty