Tytuł

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern
(Regionalny Program Rozwoju Przestrzennego dla Pomorza Przedniego)

Dane podstawowe

Wydawca

  • Regionalny Związek Planistyczny Pomorze Przednie

Rok publikacji

  • 2010

Okres ważności

  • 10 lat

Procedura

Aktualny stan planowania

  • Obecnie trwa procedura drugiej nowelizacji RREP Vorpommern. Projekt z 2017 roku był przedmiotem konsultacji społecznej od 16 maja do 18 lipca 2017 roku. Aktualnie trwa rozważenie uwag z tego trzeciego etapu procesu konsultacji społecznych.

Dalsza procedura

  • Informacje o stanie aktualnym są przekazywane regularnie podczas publicznych posiedzeń Zgromadzenia Związku.

Krótki opis

Treść

Nowy Regionalny Program Rozwoju Przestrzennego Pomorze Przednie został dostosowany do aktualnej podstawy prawnej i warunków ramowych. Ma się przyczynić do zapewnienia trwałego rozwoju przestrzennego i wspierać tworzenie zbliżonych warunków życia we wszystkich dziedzinach.
Region dysponuje potencjałami umożliwiającymi gruntowną zmianę strukturalną. Wszystkie wysiłki zmierzają do tworzenia i zabezpieczenia miejsc pracy. Jednym z głównych wyzwań jest niwelowanie skutków przemian demograficznych.

Dokumenty