Logo krajów związkowych Brandenburgia i Berlin

Nazwa

Kraj związkowy Berlin, Kraj związkowy Brandenburgia /
Region Stołeczny Berlin-Brandenburgia

Stolica Brandenburgii

Dane podstawowe z dn. 31.12.2014

Potsdam (Poczdam)

 • Mieszkańcy:
  Berlin:
  3.469.849,
  Brandenburgia:
  2.457.872
 • Powierzchnia:
  Berlin:
  891,69 km²,
  Brandenburgia:
  29.654,34 km²
 • Gęstość zaludnienia:
  Berlin:
  3.891 os/km²,
  Brandenburgia:
  83 os/km²
Berlin

Instytucje odpowiedzialne w zakresie gospodarki przestrzennej

Krótkie przedstawienie

Berlin i Brandenburgia tworzą razem niemiecki Region Stołeczny w sercu rozszerzonego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oba kraje związkowe, liczące łącznie niespełna sześć milionów mieszkańców na powierzchni ok. 30.000 km², dysponują atutami i potencjałami we wszystkich swoich podregionach i są postrzegane – także w skali międzynarodowej – jako jeden region. Region Stołeczny wyróżnia się najdłuższą granicą zewnętrzną – z Polską – o łącznej długości ok. 250 km. Otoczona przez Brandenburgię stolica Niemiec jest czynnikiem wyróżniającym ten obszar wśród jedenastu europejskich regionów metropolitalnych w Niemczech.

Berlin to zarazem miasto i kraj związkowy. Z gęstością zaludnienia 3.891 osób/km² Berlin jest po Monachium najgęściej zaludnionym wielkim miastem niemieckim. Z gęstością zaludnienia wynoszącą 83 osoby/km² Brandenburgia jest jednym z najrzadziej zaludnionych niemieckich krajów związkowych.

W celu analizy zagospodarowania przestrzennego i kierowania nim rozróżnia się w Brandenburgii „region okalający Berlin” oraz „dalszy obszar metropolitalny”. Region okalający Berlin obejmuje ściśle związany z berlińską metropolią obszar w kraju związkowym Brandenburgia. W Krajowym Planie Rozwoju Berlina-Brandenburgii (LEP B-B) z marca 2009 roku jest on wyodrębniony jako brandenburska część powiązanych ze sobą obszarów miejskich i podmiejskich Berlina i Poczdamu. Na mniej więcej 10 procentach powierzchni Brandenburgii mieszka tam mniej więcej jedna trzecia brandenburskiej ludności.

Więcej:

Ważne dokumenty