Tytuł

Raumordnungsbericht 2017
(Raport o stanie porządku przestrzennego 2017)

Dane podstawowe

Wydawca

 • Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR), Bonn

Rok publikacji

 • 2017
Procedura

Aktualny stan planowania

 • Opublikowano w 2017 roku
Krótki opis

Tło

 • Ustawa o porządku przestrzennym Federacji (ROG) przewiduje, że Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR) składa w regularnych odstępach czasu federalnemu ministerstwu odpowiedzialnemu za gospodarkę przestrzenną Raport o stanie porządku przestrzennego (ROB). Wykorzystuje się je do przedłożenia Bundestagowi. Zgodnie z Ustawą o porządku przestrzennym Raport ma obejmować następujące tematy:
  • fakty, na których ma się opierać rozwój przestrzenny obszaru RFN (przegląd sytuacji, tendencje rozwojowe),
  • istotne dla przestrzeni plany i działania zrealizowane i zamierzone w ramach planowanego rozwoju przestrzennego
  • rozmieszczenie terytorialne istotnych dla przestrzeni planów i działań Federacji i Wspólnoty Europejskiej na obszarze RFN,
  • oddziaływanie polityki Wspólnoty Europejskiej na rozwój przestrzenny obszaru RFN.

Treść

 • W dniu 18 października 2017 r. Gabinet Federalny przyjął aktualny raport instytutu BBSR o stanie porządku przestrzennego (ROB).
  BBSR przedstawia ROB jako niezależny raport zgodnie z sekcją 25 ust. 2 ROG.
 • Raport z 2017 r. jest pierwszym, który koncentruje się na konkretnych tematach i ma na celu wspieranie wdrażania zasady przewodniej „zabezpieczenia dostępu do dóbr i usług”. Zawiera 140 stron i dokumentuje zróżnicowane regionalnie wyniki na licznych mapach i ilustracjach. Przedstawiono podstawowe związki między rozwojem demograficznym i gospodarczym, a także wyzwania związane z planowaniem przestrzennym w zakresie zabezpieczenia dostępu to dóbr i usług. Ponadto wybrane zakresy zabezpieczenia dostępu do dóbr i usług są bardziej szczegółowo analizowane pod kątem wzajemnego oddziaływania między planowaniem przestrzennym a planowaniem sektorowym. Kolejny aspekt dotyczy roli mobilności i infrastruktury cyfrowej w kontekście zabezpieczenia dostępu do dóbr i usług. Na koniec omówiono główne wyniki analiz empirycznych i podstawowe zalecenia dotyczące działań.