Logo Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej

Nazwa

Stolica

Dane podstawowe z dn. 31.12.2014

Republika Federalna Niemiec

Berlin

  • Mieszkańcy:
    81.197.537
  • Powierzchnia:
    357.341 km²
  • Gęstość zaludnienia:
    226 os/km²
BMVI, Berlin

Instytucje odpowiedzialne w zakresie gospodarki przestrzennej

Krótkie przedstawienie

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI)

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej posiada dziewięć wydziałów, w których pracuje ok. 1.300 osób, w tym niespełna 800 w Bonn, ok. 500 w Berlinie a do 15 za granicą. Referaty odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną należą do Wydziału Ogólnego. Wydział ten opracowuje strategiczne koncepcje polityki, dotyczące adekwatnego do potrzeb planowania federalnych szlaków komunikacyjnych, ich zgodnej z kosztorysem i terminowej realizacji przy szerokiej partycypacji społecznej, a także przyjaznego dla środowiska i klimatu kształtowania mobilności. Służy do tego m.in. plan federalnych szlaków komunikacyjnych, dalsze rozwijanie strategii mobilności i strategii paliwowej oraz promocja publicznej komunikacji pasażerskiej, ruchu rowerowego, elektromobilności i ochrony przed hałasem. Inne priorytety to pobieranie opłat za użytkowanie dróg, wspieranie badań naukowych, transport towarowy i logistyka, przemiany demograficzne oraz zagadnienia polityki unijnej.

Swoją polityką gospodarki przestrzennej rząd federalny dąży do stworzenia zbliżonych warunków życia we wszystkich podregionach Niemiec. BMVI koordynuje tworzenie wizji gospodarki przestrzennej, ogłasza plany morskiej gospodarki przestrzennej dla wyłącznej strefy gospodarczej Morza Bałtyckiego i Północnego, jest odpowiedzialne za wdrażane „Agendy Terytorialnej 2020“ oraz nadawanie merytorycznego kształtu programom Interreg B.

Ważne dokumenty