Logo Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa
Nazwa
Stolica

Dane podstawowe z dn. 31.12.2019

Źródło:
Statistisches Bundesamt
(Federalny Urząd Statystyczny)

Republika Federalna Niemiec
Berlin
  • Mieszkańcy:
    83 166 711
  • Powierzchnia:
    357 581 km²
  • Gęstość zaludnienia:
    233 os/km²
Erich-Klausener-Saal, Berlin
Instytucje odpowiedzialne w zakresie gospodarki przestrzennej
Krótkie przedstawienie

Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB)

Nowe Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB), które nadal jest w fazie tworzenia, zostało powołane do życia dekretem organizacyjnym kanclerza federalnego Niemiec z dn. 8 grudnia 2021 roku. W tym celu z teki Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI) przekazano mu kompetencje w zakresie budownictwa, gospodarki budowlanej i budynków federalnych, rozwoju miast, programów rozwoju miast i mieszkalnictwa, a także planowania przestrzennego, polityki regionalnej i planowania krajowego.

Ważne dokumenty