Logo Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa
Tytuł

Raumordnungsbericht 2021
(Raport o stanie porządku przestrzennego 2021)

Dane podstawowe

Wydawca

Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR), Bonn

Rok publikacji

2021

Procedura

Aktualny stan planowania

Opublikowano w 2021 roku

Krótki opis

Tło

Federalna ustawa o porządku przestrzennym (ROG) przewiduje, że Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR) składa w regularnych odstępach czasu federalnemu ministerstwu odpowiedzialnemu za gospodarkę przestrzenną Raport o stanie porządku przestrzennego (ROB). Wykorzystuje się je do przedłożenia Bundestagowi. Zgodnie z Ustawą o porządku przestrzennym Raport ma obejmować następujące tematy:

 • fakty, na których ma się opierać rozwój przestrzenny obszaru RFN (przegląd sytuacji, tendencje rozwojowe),
 • istotne dla przestrzeni plany i działania zrealizowane i zamierzone w ramach planowanego rozwoju przestrzennego
 • rozmieszczenie terytorialne istotnych dla przestrzeni planów i działań Rządu Federalnego i Unii Europejskiej na obszarze RFN oraz ich oddziaływanie,
 • oddziaływanie integracji europejskiej na rozwój przestrzenny obszaru RFN.

Treść

W dniu 30 czerwca 2021 Federalna Rada Ministrów przyjęła aktualny raport instytutu BBSR o stanie porządku przestrzennego (ROB).
BBSR przedstawia ROB jako niezależny raport zgodnie z sekcją 22 ust. 2 ROG.
Raport ROB 2021 nawiązuje do przewodniej zasady planowania przestrzennego rządu federalnego i krajów związkowych pt. „Wzmocnienie konkurencyjności” z jej czterema obszarami działania:

 • Dalszy rozwój regionów metropolitalnych;
 • Wzmacnianie współpracy i powiązań obszarów;
 • Wspieranie obszarów ze szczególnymi wyzwaniami strukturalnymi oraz
 • Zapewnienie połączeń infrastrukturalnych i mobilności.

Centralnym zagadnieniem są przestrzenne analizy aspektów:

 • rozwoju gospodarczego w regionach;
 • skutków aktualnych trendów zmian demograficznych, globalizacji i zmian technologicznych (zwłaszcza cyfryzacji) oraz
 • odpowiednie zaangażowanie polityki planowania przestrzennego rządu federalnego i krajów związkowych oraz innych polityk sektorowych.

Podjęte zostały pierwsze ogólne analizy dotyczące skutków pandemii COVID, na miarę dostępnych baz danych.
Odpowiednie wnioski i podstawowe zalecenia dotyczące działań w zakresie polityki planowania przestrzennego zostały ostatecznie streszczone w podsumowaniu.