Logo Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa
Tytuł
Raumordnungsgesetz (ROG)
(Ustawa o porządku przestrzennym z 22 grudnia 2008 roku (BGBl. I s. 2986),
ostatnio znowelizowana artykułem 124 Rozporządzenia z 31 sierpnia 2015 roku (BGBl. I s. 1474))
Dane podstawowe
Wydawca

  • Rząd Republiki Federalnej Niemiec

Rok publikacji

  • 2008
Procedura
Dalsza procedura

  • Jest obecnie aktualizowana.
Krótki opis
Treść

  • Niemiecka ustawa federalna
  • Ustawa zawiera wynikające z prawa federalnego i ramowego wymogi dotyczące warunków, zadań i wizji w zakresie gospodarki przestrzennej.
  • Zdefiniowane w ustawie cele gospodarki przestrzennej to „wiążące wytyczne w postaci określonych lub dających się określić przestrzennie i merytorycznie, rozważonych następnie przez podmiot planowania krajowego lub regionalnego zapisów tekstowych lub rysunkowych w planach gospodarki przestrzennej służących rozwijaniu, nadawania ładu i zabezpieczeniu przestrzeni.”
  • Ustawa definiuje zasady gospodarki przestrzennej jako „ogólne tezy dotyczące rozwoju, nadawania ładu i zabezpieczania przestrzeni (…) jako wytyczne do późniejszych decyzji opartych na wyważeniu argumentów lub na swobodnym uznaniu.”
  • Formułując merytoryczne wizje, cele i zasady gospodarki przestrzennej, ustawa federalna wychodzi poza zagadnienia czysto organizacyjno-prawne. ROG odwołuje się do różnych wartości zawartych w konstytucji – i tak gospodarka przestrzenna ma służyć m.in. swobodnemu rozwojowi osobowości w społeczności ludzkiej.
Dokumenty