Logo Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa
Tytuł
Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland 2016
(Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech 2016)
Dane podstawowe
Wydawca

 • Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej

Rok publikacji

 • 2016
Procedura
Aktualny stan planowania

 • Opublikowano
Krótki opis
Treść

 • Zasady nadrzędne i strategie działania w zakresie rozwoju przestrzennego w Niemczech ukazują strategie rozwoju polityki zagospodarowania przestrzennego, realizowanej przez Federację i kraje związkowe. Opierają się na nadrzędnej wizji w sferze zagospodarowania przestrzennego, polegającej na zrównoważonym rozwoju przestrzennym. godzącej ze sobą stawiane przestrzeni wymogi społeczne i gospodarcze i jej funkcje ekologiczne oraz prowadzącej do stworzenia trwałego, zrównoważonego w większej skali ładu, ze zbliżonymi warunkami życia we wszystkich podregionach. Zasady te przyczyniają się do zachowania i wzmocnienia różnorodności, spójności i stabilności podregionów; odnoszą się do wszystkich typów przestrzeni – od wiejsko-peryferyjnych po aglomeracje.
 • Zasady nadrzędne wyznaczają priorytety i obejmują najistotniejsze dziedziny, w których istotne znaczenie mają aspekty gospodarki przestrzennej. Poniższe cztery zasady mają charakter równoprawny:
  • wzmacnianie konkurencyjności
  • zaspokajanie podstawowych bytowych potrzeb ludzi
  • kierowanie wykorzystaniem przestrzeni oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju w tej mierze
  • kształtowanie przemian klimatycznych i przemian w polityce energetycznej
 • Udoskonalone zasady nadrzędne uwzględniają zmienione warunki ramowe: przemiany demograficzne, zmianę klimatu, przemiany w polityce energetycznej, efektywną partycypację społeczną, infrastrukturę cyfrową, zmniejszającą się finansowe pole manewru, spójność terytorialną, morską gospodarkę przestrzenną, konflikt między roszczeniami do wykorzystania przestrzeni a wymogami związanymi z jej ochroną, rosnące natężenie transportu wskutek postępującej globalizacji.