Logo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Nazwa

Stolica

Dane podstawowe z dn. 31.12.2014

Rzeczpospolita Polska

Warszawa

 • Mieszkańcy:
  38.478.602
 • Powierzchnia:
  312.679 km²
 • Gęstość zaludnienia:
  123 os/km²
Warszawa

Krótkie przedstawienie

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR)

Aktualizacja niniejszego rozdziału nastąpi wkrótce.

O zadaniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Wszystkie departamenty i biura Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ)

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym:

 • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
 • postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.