Logo Ministerstwa Rozwoju

Nazwa

Stolica

Dane podstawowe z dn. 31.12.2014

Rzeczpospolita Polska

Warszawa

 • Mieszkańcy:
  38.478.602
 • Powierzchnia:
  312.679 km²
 • Gęstość zaludnienia:
  123 os/km²
Warszawa

Krótkie przedstawienie

Ministerstwo Rozwoju 

Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za:

 • realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • politykę gospodarczą,
 • zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

Do szczegółowych zadań Ministerstwa Rozwoju należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej:

 • rozwój regionalny – obejmujący programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich;
 • gospodarka – obejmujący konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.

Aktem prawnym, który określa zakres kompetencji Ministra Rozwoju, jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju.

Więcej o zadaniach Ministerstwa Rozwoju

Struktura Ministerstwa Rozwoju

Wszystkie departamenty i biura Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Zakres kompetencji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ustalony został Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Minister kieruje działami administracji rządowej:
1) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) transport.

Departament Polityki Przestrzennej

Wszystkie departamenty i biura Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ)

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym:

 • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
 • postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.