Tytuł

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Dane podstawowe

Wydawca

  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rok publikacji

  • Dokument uchwalono 28.02.2013

Okres ważności

  • 2014-2020

Procedura

Aktualny stan planowania

  • brak

Dalsza procedura

  • brak aktualizacji

Krótki opis

Treść

Dokument składa się z tekstu, wykresów, schematów oraz tabel.

Założenia merytoryczne dokumentu obejmują obszar całego województwa i wskazują wspólną płaszczyznę działań rozwoju poszczególnych subregionów Dolnego Śląska. Dokument zawiera diagnozę prospektywną województwa dolnośląskiego z analizą SWOT obszarów takich jak: infrastruktura, rozwój terytorialny obszarów miejskich i wiejskich, zasoby, turystyka, zdrowie i bezpieczeństwo, edukacja, nauka, kultura, sport i informacja, społeczeństwo, partnerstwo, przedsiębiorczość i innowacyjność.

Dokument jest zharmonizowany z dokumentami planistycznymi na szczeblu wojewódzkim, zawiera generalne i szczegółowe cele rozwoju obszaru województwa dolnośląskiego.