W dniu 21 lutego 2023 roku rząd krajowy Brandenburgii zatwierdził „Koncepcję wielojęzyczności – podsumowanie i strategiczny dalszy rozwój różnorodności językowej w systemie edukacji w kraju związkowym Brandenburgia”. Koncepcja wielojęzyczności (Mehrsprachigkeitskonzept – MSK) charakteryzuje się dążeniem do oddania sprawiedliwości szczególnemu znaczeniu języka sąsiada – polskiego – w kraju związkowym, obok języka mniejszości – dolnołużyckiego – i języka regionalnego – dolnoniemieckiego.

W rozdziale 3.2.6.3 „Wyniki badań nad językiem polskim jako językiem sąsiednim w Brandenburgii” na stronach 51 do 61 szczegółowo omówiono aktualny stan i perspektywy nauczania języka sąsiada.
Język polski jako język sąsiada jest również szczegółowo omówiony w zaleceniach dot. działań na rzecz rozszerzenia wielojęzyczności w kraju związkowym Brandenburgia (rozdział 4.2), p. podpora A: Wzmocnienie i wspieranie regionalnej różnorodności językowej – język sąsiada polski (str. 86-90).

Koncepcję wielojęzyczności można pobrać – w języku niemieckim – bezpośrednio z ELVIS Parlamentsdokumentation, Landtag Brandenburg: Koncepcja (LReg) 24.02.2023 druk 7/7278 przedruk (133 str.)

Koncepcja wielojęzyczności – inwentaryzacja i strategiczny dalszy rozwój różnorodności językowej w systemie edukacji w kraju związkowym Brandenburgia – zgodnie z uchwałą Landtagu „Zapoczątkowanie koncepcji wielojęzyczności w Brandenburgii i dalsze umacnianie rodowych języków regionalnych i mniejszościowych Brandenburgii” z dnia 25 marca 2021 r. (druk 7/3204-B)

Komunikat prasowy brandenburskiego ministerstwa edukacji MBJS dotyczący decyzji gabinetu z 21 lutego 2023 r. można znaleźć tutaj:

Rozbudowa wielojęzyczności i różnorodności językowej w kraju związkowym Brandenburgia – przyjęta w tym celu koncepcja

Więcej na temat języka (języków) sąsiada:

Euroregion przedstawia analizę na temat podejść do redukcji bariery językowej