Wydarzenie zorganizowano przez KoKoPol (Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch) w celu wspierania krajów związkowych w rozwijaniu sieci kontaktów i promocji ofert nauki języka polskiego. Założeniem konferencji jest również zbliżenie aktorów zaangażowanych w naukę języka sąsiada, wymiana ich doświadczeń i przedstawienie rozwiązań „dobrych praktyk” oraz pobudzenie wymiany.

Wydarzenie odbędzie się w dn. 22 – 23 czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ), St. Marienthal 10, 02899 Ostritz).

Program Konferencji (w języku niemieckim) znajdą Państwo tutaj:

PROGRAM

Dalsze informacje o wydarzeniu (także w języku niemieckim):

https://kokopol.eu/event/fachtagung-polnisch-initiativen-der-grenzbundeslaender-stand-und-perspektiven/

Zgłoszenie udziału w Konferencji do 13.06.2022 mailowo na adres:

stupka@kokopol.eu