W dniu 14 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00 – 14.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (Sala Filarowa Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra) odbędzie się konferencja podsumowująca projekt RailBLu – Poprawa dostępności transgranicznych połączeń kolejowych pomiędzy Brandenburgią a Lubuskim.

Program wydarzenia oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo tutaj.

W miarę możliwości zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00 do Pani Filipczuk w Urzędzie Marszałkowskim na adres mailowy: e.filipczuk@lubuskie.pl. W treści maila proszą organizatorzy o podanie, oprócz imienia i nazwiska uczestnika, nazwy reprezentowanej instytucji oraz pełnionej w niej funkcji.