Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR) urządzał „Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“.

Poszukiwane były polsko-niemieckie projekty współpracy i przedsięwzięcia, które zawierają obiecujące elementy rozwiązań w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań i poświęcone są w polsko-niemieckim obszarze powiązań co najmniej jednemu z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości:

I. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
II. Poprawa połączeń transportowych
III. Inwestowanie w ludzi
IV. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
V. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

W okresie pomiędzy otwarciem konkursu na polsko-niemieckiej konferencji dn. 4 października 2018 r. i terminem zgłoszenia projektów konkursowych, 4 grudnia 2018 r., do biura konkursowego zgłoszonych zostało 35 projektów.

Zgłaszający pochodzili z niemal wszystkich regionów wspólnego obszaru powiązań:
Najwięcej aplikacji biuro konkursowe otrzymało z kraju związkowego Brandenburgia (9), tylko trochę mniej z landu Meklemburgia-Pomorze Przednie (8) oraz z Wolnego Państwa Saksonia (7).
Po stronie polskiej najwięcej aplikacji wpłynęło z województwa zachodniopomorskiego (6).
Po jednym projekcie zgłosili partnerzy z Wielkopolski i Dolnego Śląska.
Z Berlina trafiły do biura konkursowego dwie aplikacje oraz jedna wspólna aplikacja berlińskich i dolnośląskich partnerów.

Z wyżej wymienionych 35 projektów komisja konkursowa na początku lutego 2019 r. na swoim posiedzeniu we Frankfurcie nad Odrą wybrała zwycięskie flagowe projekty.

Nagrodzonych zostało pięć projektów i przedsięwzięć, wnoszących wyróżniający się wkład do konkretyzacji i implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Bliższe informacje na temat merytorycznych ram obszarów działania zawiera „Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”.

Wręczenie nagród odbyło się 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie.

Relację z ceremonii wręczenia nagród wraz z bliższymi informacjami nt. konkursu i wyróżnionych projektów zawiera broszura „Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030: Droga do implementacji – konferencje, spotkania i konkurs na projekty flagowe” (plik PDF).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem konkursowym:

Biuro konkursowe
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam
Telefon +49 331 505 81 16

Dokumenty nt. Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości (WKP 2030):


Arkusz projektu do składania projektów konkursowych do pobrania w formacie DOCX

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)

Ogłoszenie konkursu na projekty flagowe do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)