Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR) zaprasza do wzięcia udziału w „Konkursie na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“.

Termin zgłoszenia projektów konkursowych to wtorek, 4 grudnia 2018 r.

Poszukiwane są polsko-niemieckie projekty współpracy i przedsięwzięcia, które zawierają obiecujące elementy rozwiązań w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań i poświęcone są w polsko-niemieckim obszarze powiązań co najmniej jednemu z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości:

I. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
II. Poprawa połączeń transportowych
III. Inwestowanie w ludzi
IV. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
V. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

Nagrodzone zostanie maksymalnie pięć projektów i przedsięwzięć, wnoszących wyróżniający się wkład do konkretyzacji i implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Bliższe informacje na temat merytorycznych ram obszarów działania zawiera „Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”.

Szczegółowy opis warunków uczestnictwa oraz inne podstawowe informacje na temat konkursu są zawarte w Ogłoszeniu konkursu.

W celu uczestnictwa w konkursie należy w terminie zgłaszać Arkusz projektu w formacie Word oraz co najmniej dwie grafiki, obrazy lub zdjęcia, które dobrze charakteryzują i ilustrują projekt lub przedsięwzięcie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem konkursowym:

Biuro konkursowe
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam
Telefon +49 331 505 81 16
konkurs@kooperacja-bez-granic.pl

Dokumenty nt. Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości (WKP 2030):


Arkusz projektu do składania projektów konkursowych do pobrania w formacie DOCX

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)

Ogłoszenie konkursu na projekty flagowe do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)