Następnie mogą Państwo pobrać dokumenty obecnego konkursu:

Ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie zawiera warunki uczestnictwa, kryteria oceny komisji konkursowej oraz inne podstawowe informacje dotyczące konkursu.
Odpowiedzi na dalej idące pytania na temat konkursu udzielą placówki które zostały wymienione w rubryce „Dane kontaktowe”, zwłaszcza Biuro konkursowe.

Arkusz projektu do składania projektów konkursowych (formularz zgłoszeniowy)
W celu uczestnictwa w konkursie należy kompletnie wypełnić Arkusz projektu w formacie Word i w terminie do 4 grudnia 2018 r. wysłać drogą elektroniczną na adres:
konkurs@kooperacja-bez-granic.pl

Arkusz projektu składa się z trzech części:

Strona tytułowa
Zawiera najważniejsze informacje o zgłaszającym. Należy kompletnie wypełnić w języku zgłaszającego.

Rozdział I
W rozdziale I zawarte są najważniejsze informacje o projekcie lub przedsięwzięciu. Rozdział ten stanowi najważniejszą podstawę oceny komisji konkursowej i z tego powodu należy go wypełnić zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Szczególnej staranności wymagają przyporządkowanie projektu do jednego obszaru działania WKP 2030 w punkcie nr 3 oraz jak najbardziej zwięzły „krótki opis przedsięwzięcia” w punkcie nr 4 Arkuszu projektu.

Rozdział II (wraz z wizualizacją)
Rozdział ten zawiera dokładniejsze informacje o projekcie i może być wypełniony w języku polskim albo niemieckim. Szczególną uwagę w tym rozdziale należy kierować na wizualizację przedsięwzięcia w punkcie nr 10: Razem z Arkuszem projektu należy przesłać co najmniej dwie grafiki, mapy, obrazy lub zdjęcia w rozdzielczości nadającej się do druku, udostępnione z prawami do publikacji w związku z konkursem.

WKP 2030
„Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030” stanowi podstawę konkursu. W tym dokumencie znajdują się m.in. bardziej szczegółowe informacje na temat pięciu obszarów działania

Prezentacja z konferencji inauguracyjnej
Prezentacja z konferencji z dnia 4 października 2018 r. w Berlinie streszczy najważniejsze przesłania Ogłoszenia konkursu i podstawowe informacje dotyczące Arkuszu projektu oraz prezentuje przykłady zwycięzkich projektów z pierwszych dwóch polsko-niemieckich konkursów, o których można więcej się dowiedzieć w zakładce
„Konkurs MORO – projekty”


Ogłoszenie konkursu na projekty flagowe do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)

Arkusz projektu do składania projektów konkursowych do pobrania w formacie DOCX

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)

Prezentacja konkursu z dnia 04.10.2018 do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)