Polsko-niemiecka konferencja i otwarcie konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości w dniu 4.10.2018 r. w Berlinie

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (MIiR) oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia organizują w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie polsko-niemiecką konferencję nt. „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”. Konferencja będzie także inauguracją konkursu na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Konkurs skierowany jest do projektów, które w wyróżniający się sposób przyczyniają się do konkretyzacji oraz implementacji tej wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszarów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Na konferencji wystąpią przedstawiciele szczebla krajowego oraz landów i województw, którzy w referatach i stanowiskach odniosą się do strategicznego znaczenia oraz tematycznych kierunków Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Swój udział potwierdzili już Kathrin Schneider, Minister Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Brandenburgii, Christian Pegel, Minister ds. Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii – Pomorza Przedniego, dr Markus Kerber, Sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Regula Lüscher, Dyrektor ds. budownictwa Senatu Berlina i Sekretarz stanu w Administracji Senatu Berlina ds. Rozwoju Miasta i Mieszkalnictwa.

Szczegółowy program konferencji został opublikowany na stronie internetowej Wspólnego Departamentu Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia (GL).

Poniżej znajdą Państwo też ogłoszenie konkursu.

Zgłoszenie udziału w konferencji:

Zapraszamy Państwa serdecznie do zgłoszenia swojego udziału w konferencji do dnia 26 września 2018 r. pod następującym adresem:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/termine/EN/veranstaltungen/H%20III%203%20polnisch/veranstaltung.html

Po zgłoszeniu otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa.

W celu zgłoszenia udziału wymagane jest hasło, które prześlemy Państwu po uprzednim kontakcie.
Prosimy o mail na adres: zukunftskonzept2030@bbr.bund.de.

Ogłoszenie konkursu na projekty flagowe do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)