Polsko-niemiecka konferencja i otwarcie konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości w dniu 4.10.2018 r. w Berlinie

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (MIiR) oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia organizują w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie polsko-niemiecką konferencję nt. „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”. Konferencja będzie także inauguracją konkursu na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Konkurs skierowany jest do projektów, które w wyróżniający się sposób przyczyniają się do konkretyzacji oraz implementacji tej wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszarów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Na konferencji wystąpią przedstawiciele szczebla krajowego oraz landów i województw, którzy w referatach i stanowiskach odniosą się do strategicznego znaczenia oraz tematycznych kierunków Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Swój udział potwierdzili już Kathrin Schneider, Minister Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Brandenburgii, Christian Pegel, Minister ds. Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii – Pomorza Przedniego, dr Markus Kerber, Sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Regula Lüscher, Dyrektor ds. budownictwa Senatu Berlina i Sekretarz stanu w Administracji Senatu Berlina ds. Rozwoju Miasta i Mieszkalnictwa.

Wszystkie informacje na temat konferencji oraz konkursu są publikowane na polsko-niemieckim portalu gospodarki przestrzennej www.kooperacja-bez-granic.pl.

Tutaj znajdą Państwo też ogłoszenie konkursu.

Ogłoszenie konkursu na projekty flagowe do pobrania w formacie PDF

(kliknij prawym klawiszem myszki & zapisz element docelowy jako)