Federalna minister budownictwa Geywitz i jej brandenburski odpowiednik Beermann podkreślają znaczenie polsko-niemieckiej współpracy dla spójności w Europie

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami istnieje od ponad trzydziestu lat. W tym kontekście na dorocznym posiedzeniu Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej federalna minister mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa Klara Geywitz podkreśliła znaczenie polsko-niemieckiej współpracy w realizacji wspólnej, pozytywnej wizji rozwoju regionu przygranicznego.

Klara Geywitz powiedziała: „Zwłaszcza w tych trudnych dla Europy czasach opracowanie wspólnych rozwiązań dla wyzwań, które nie zatrzymują się na granicach, jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Polska i Niemcy znajdują się w środku Europy. Dlatego współpraca transgraniczna jest dla nas szczególnie ważna. Wielu wyzwań przestrzennych, jak na przykład wciąż trwająca pandemia COVID-19, nie da się rozwiązać wyłącznie na szczeblu krajowym lub regionalnym. Wymagają one wymiany i współpracy.”

Guido Beermann, minister infrastruktury i planowania przestrzennego Brandenburgii oraz przewodniczący Konferencji Ministrów Planowania Przestrzennego: „Jednym z wielu wyzwań współpracy polsko-niemieckiej jest transgraniczny transport kolejowy. W ostatnich latach poczyniliśmy już w tym zakresie postępy. Chcemy nadal opierać się na tym i napędzać rozwój infrastruktury kolejowej i usług transportowych między naszymi dwoma państwami. Dzięki zaprezentowanym dziś mapom infrastruktury kolejowej kraje związkowe i województwa w polsko-niemieckim obszarze powiązań, wraz z właściwymi władzami krajowymi, stworzyły efektowny instrument służący temu celowi.”

Transgraniczny transport kolejowy odgrywa szczególnie ważną rolę we współpracy gospodarczej między oboma sąsiadującymi krajami. Jednym z celów Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest więc udostępnienie koleją wszystkich większych i średnich ośrodków w polsko-niemieckim obszarze powiązań.

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej została powołana na podstawie art. 12 dwustronnego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. W maju 1999 r. zdecydowano, że dotychczasowa Polsko-Niemiecka Komisja ds. Gospodarki Przestrzennej zostanie włączona w skład Komisji Międzyrządowej jako czwarty komitet – Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej. Komitet postrzega siebie jako ciało dyskusyjne, w którym omawiane są wspólne wyzwania dotyczące planowania przestrzennego. W 2016 roku przedstawił „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizję 2030” z pięcioma wytycznymi rozwoju.

Komunikat prasowy na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB):

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/Webs/BMWSB/DE/2022/09/deutsch-polnische-Zusammenarbeit.html