Partnerzy dotychczas przepowadzili następujące konkursy związane z polsko-niemieckim obszarem powiązań:
Logo MORO Wettbewerb für modellhafte deutsch-polnische Kooperationsprojekte / Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej

Na stronach konkursów przedstawiamy wszystkie uczestniczące a przede wszystkim nagrodzone projekty. Poza tym można tam pobrać dokumenty, które powstały w ramach konkursów.

Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej – Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO)

Federalne Ministerstwo Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miast (BMVBS, następnie: Federalne Ministerstwo Komunikacji i Infrastruktury Cyfrowej, BMVI) Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR; tymczasem: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, MIR; następnie: Ministerstwo Rozwoju, MR) Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadził „Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej”.

Konkurs ten odbył się pod patronatem Federalnego Ministra Pana dra Petera Ramsauera i Ministra Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbiety Bieńkowskiej.

Konkurs należał do „Modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego“ (MORO) Ministerstwa BMVBS/BMVI.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch edycjach:

1. Konkurs
(wiosna 2011 r. – jesień 2012 r.)

2. Konkurs
(jesień 2012 r. – jesień 2013 r.)

Zakończeniem konkursu była konferencja pt.

„Przestrzeń bez granic”
(14./15.10.2014)

pod patronatem Ministrów, Pana Alexandra Dobrindta (BMVI) i Pani Marii Wasiak (MIR).

Ponadto, wszystkie projekty z obu edycji konkursu są zaznaczone na mapie polsko-niemieckiego obszaru powiązań.

Konkurs na projekty flagowe – Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO)

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR) w ramach Modelowych przedsięwzięć ładu przestrzennego (MORO) urządzał „Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“.

Tu znajdą Państwo wszystkie informacje nt. Konkursu MORO na projekty flagowe.