Warsztaty zdalne w dniu 14 grudnia 2021 r.

Projekty w ramach Modelowych Przedsięwzięć Ładu Przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” rozpoczęły swoją pracę po zdalnej konferencji inauguracyjnej w dniu 27 maja 2021 r. i sporządziły pierwszy bilans przejściowy w ramach warsztatów w dniu 4 listopada 2021 r. w Domu im. Ernsta Reutera w Berlinie.

Poprzez warsztaty zdalne we wtorek, 14 grudnia 2021 r. w godzinach od 09:30 do 12:30, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) oraz Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR) umożliwiły wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z aktualnym stanem prac w projektach MORO i perspektywami rozwoju tych projektów oraz kontynuowanie stymulującej i pouczającej wymiany, która rozpoczęła się w Berlinie – wraz z interesariuszami projektów, przedstawicielami Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej oraz szerszą profesjonalną publicznością.

Dokumenty I warsztatów

Program (plik PDF)

Podstawowa prezentacja (plik PDF)

Dokumentacja (plik PDF)

Inne prezentacje z warsztatów zdalnych (pliki PDF)

Wkłady gościnne: Experiences from integrated cross-border urban development

Kontakt

Monitoring naukowy
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(Federalny Instytut ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni w Federalnym Urzędzie ds. Budownictwa i Ładu Przestrzennego)
Referat I 3 – Europäische Raum- und Stadtentwicklung
Deichmanns Aue 31-37, D-53179 Bonn
Dirk Gebhardt
E-Mail: dirk.gebhardt@bbr.bund.de, zukunftskonzept2030@bbr.bund.de

Asystent naukowy
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam
Martin Reents, Christian Gering
E-Mail: christian.gering@iu-info.de
Telefon: +49 331 505 81 0