Kancelaria Senatu Berlina (d.s. europejskich) zaprasza do

składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Partnerstwa-Odra na rok 2024.

Celem konkursu jest wspieranie projektów w obszarze Partnerstwa-Odra, które przyczyniają się do ożywionej i zrównoważonej współpracy po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Powinny one wnosić znaczący wkład w nawiązywanie kontaktów w regionie przez zainteresowane podmioty z Berlina.

Więcej informacji oraz aktualne dokumenty aplikacyjne można znaleźć (w języku niemieckim) na stronie internetowej
https://www.berlin.de/sen/europa/service/projektfoerderung/ lub bezpośrednio pod adresem
https://www.berlin.de/sen/europa/service/projektfoerderung/artikel.912023.php.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 maja 2024 r.