W kwietniu 2022 r. dr Peter Ulrich (BTU Cottbus / IRS / Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION) i dr Krzysztof Wojciechowski (Collegium Polonicum) opublikowali broszurę pod tytułem „Nauka i praktyka w dialogu w niepewnych czasach. Transgraniczne usługi użyteczności publicznej w Euroregionie Pro Europa Viadrina i innych regionach w porównaniu”.

Ta dwujęzyczna broszura dotyczy aktualnego obszaru współpracy transgranicznej w Europie: usług użyteczności publicznej w obszarach transgranicznych, takich jak euro(pa)regiony, eurodystrykty i EUREGIO. Na przykładzie polsko-niemieckiego Euroregionu Pro Europa Viadrina przedstawiono na wstępie różne formy, projekty, usługi i działania transgranicznych usług użyteczności publicznej w Euroregionie, a następnie porównano je z rozwojem sytuacji w innych regionach transgranicznych z udziałem Polski i Niemiec. Broszura jest owocem projektu INTERREG „Nauka i praktyka w dialogu: Jak działają transgraniczne usługi użyteczności publicznej i partycypacja obywatelska w Euroregionie Pro Europa Viadrina?” (2020-2022, finansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina), który został zrealizowany przez Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION we współpracy z Collegium Polonicum.

Broszurę można pobrać tutaj.

Seria Working Papers Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

Strona projektu INTERREG

Niniejsza wiadomość zostanie zarchiwizowana w sekcji „Skrzynka z narzędziami” w późniejszym terminie.