Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny zleciło Uniwersytetowi Friedricha-Alexandra w Erlangen-Nurembergii przeprowadzenie krótkiego studium na temat połączenia w sieć regionów granicznych w dwunastu państwach europejskich.

Analiza profesora dra Tobiasa Chilli i jego zespołu, opiera się na założeniu, że tworzenie sieci regionów granicznych jest wspierane zarówno przez sformalizowane, zinstytucjonalizowane formy sieci, jak i nieformalne kanały komunikacji i formaty wymiany.
W dziedzinie zinstytucjonalizowanych formatów sieciowych istotną rolę odgrywają kwestie struktury państwa i kultury administracyjnej.
Szczególnie interesujące są: stopień formalizacji, zaangażowane podmioty, wyposażenie w zasoby i pochodzenie.

Przetwarzanie i łączenie źródeł informacji odbywa się zasadniczo w dwóch etapach:

  1. Profile krajów: W formie zwartych profili krajowych, główne ustalenia zostały zebrane razem, aby dać wyobrażenie o funkcjonowaniu poszczególnych krajów.
  2. Potencjalna analiza instrumentów: Po analizie poszczególnych krajów następuje refleksja nad tym, w jakim stopniu zidentyfikowane metody tworzenia sieci i koordynacji można ocenić jako inspirację lub potencjał dla kontekstu niemieckiego.

Wspólna strona Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI) i Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa (BMWSB) na temat europejskiego rozwoju terytorialnego w języku niemieckim
Pobierz dokument (plik PDF, 14MB) w języku niemieckim